Inbjudan till vårens digitala bedömning

SCFs digitala bedömning är enmöjlighet attfå bedömning och kompetensutveckling till följd av de inställdaDistriktsmästerskapen och det framflyttade RM/SM. Detta är något konkret attträna emot och en möjlighet att få feedback från våra domare. Detta är även ett ypperligt tillfälle att förbereda sig inför RM/SM i september!  
Som deltagande förening i digital bedömning skickar man in en video perlag på max 2,5 minuter plus eventuell ramsa. Syftet är att videon ska representera ett sammanhängande program (ej olikaihopklippta delar). Det är däremot okej att skicka in ett kortare program än2,5 minuter där inte alla delar i ett vanligt program finns med, alternativt att det är okej att markera delar man inte ärredo att genomföra (exempelvis pyramid).  

Domarna kommer att ge återkoppling på detta enligt ett nyframtaget protokoll där fokus kommer ligga på feedback iform av kommentarer. Det kommer vid detta tillfälle inte att ske någon rankingmellan lag. Istället kommer andra former av priser och utmärkelser att delasut.  

För att deltaga behöver man ha en aktivtävlingslicens. Kostnad per start: 500 kr  


Anmälan äröppen nu och hittas här.

Anmälan stänger20 mars 2021 

Inskick för filmer öppnar: 10 april 2021 

Inskick för filmer stänger: 20 april 2021 

Resultat och feedback delges: början på maj 2021 

Mer information om praktiska detaljer, protokoll ochpriser kommer att skickas ut till anmälda föreningar under mars månad.  


Tävlingsregler 

Vi hänvisar till TB/TR 20/21 fördetta tillfälle, med undantaget att man får vara 28 stycken på mattan. 

Kontakta oss gärna vid frågor: 

Isabella Bergvik, Projektledare Digital Bedömning: isabella.bergvik@cheerleading.se 

Du hittar oss även här!