Information med anledning av spridningen av coronaviruset, Covid-19

Svenska Cheerleadingförbundet följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och UD:s reseavrådan. Därutöver har vi kontinuerlig kontakt med våra internationella organ International Cheer Union, ICU och European Cheer Union, ECU, samt nationellt med Riksidrottsförbundet för bedömning och rekommendationer gällande vår idrott. 

Varje individs situation är unik. Allmäntillstånd eller sjukdomshistorik i den närmaste omgivningen kan påverka beslut. Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) egna beslut om medverkan som gäller.

Text uppdaterad 11 mars 2020, kl 16.15:
Vi har sett och tagit del utav Folkhälsomyndighetens hemställan till regeringen och regeringens avsikt att följa myndighetens uppmaning om att begränsa allmänna sammankomster med mer än 500 personer. Under onsdagskvällen kommer Svenska Cheerleadingförbundet att hålla möten med såväl arrangörer av DM, samt med förbundsstyrelsen. Förhoppningen är därefter att vi under torsdagen ska kunna gå ut med information om hur vi går vidare.

Text uppdaterad 11 mars 2020
Samma information som Svenska Cheerleadingförbundet gick ut med igår och som ni finner här nedan gäller fortfarande. Vi återkommer som utlovat när och om det sker en uppdatering.

Text uppdaterad 10 mars 2020:

Svenska Cheerleadingförbundet ansluter sig till de försiktighetsåtgärder som Riksidrottsförbundet vidtagit. Vi återkommer när och om det sker en uppdatering.

Hemkarantän för RF:s medarbetare:

Riksidrottsförbundet inför hemkarantän för medarbetare som den senaste tiden vistats i de av Folkhälsomyndigheten utpekade områden där coronavirusets utbredning konstaterats.

I dagsläget (2 mars 2020) gäller hemkarantän efter vistelse i följande områden:

• Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår 

• De italienska regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto

• Iran

• Sydkorea  

Medarbetare som befunnit sig i något av områdena ovan ska meddela sin chef vart man befunnit sig och tillsammans besluta vilka datum som är aktuella för hemkarantän. De som har tjänster som innebär arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån ska göra det. Detta gäller i 14 dagar från den dag man lämnat det drabbade området. RF/SISU betalar lön under tiden. Blir man sjuk ska man sjukskriva sig.  Medarbetare som varit i kontakt med personer som vistats i riskområden ska kontakta närmaste chef.

RF/SISU:s krisgrupp fortsätter bevaka utvecklingen av coronaviruset och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters bedömningar och rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från och med den 9 mars att personer som har vistats i den österrikiska delstaten Tyrolen, erbjuds test för covid-19 om man får symtom som feber, hosta och andningssvårigheter inom 14 dagar efter hemkomst. Fortsatt gäller samma rekommendation för personer som rest i norra Italien samt i Kina, Iran och delar av Sydkorea.

Generellt gäller att personer som har vistats i nämnda områden och känner luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska kontakta sjukvården via 1177.

Cheerleadingföreningar:

Föreningar kan uppmana personer/publik/utövare/ledare/medarbetare som varit i något av dessa områden den senaste tiden att inte besöka cheerleadingevenemang/-träningar/-tävlingar. Men vi ber alla föreningar att hålla sig uppdaterade via folkhalsomyndigheten.se om det rådande läget för att kunna fatta enskilda beslut om den egna verksamheten.

Enligt Folkhälsomyndigheten föreligger det idag inte några allmänna behov av restriktioner för att uppehålla sig vid stora folkmassor, besöka eller ställa in evenemang i Sverige.  Något som kan komma att ändras med kort varsel, så håll er uppdaterade. Folkhälsomyndigheten som betecknar risken för smittspridning mycket hög följer hela tiden läget och händelseutvecklingen för covid-19. 

Resor:

När det gäller resor, internationella idrottstävlingar och liknande följer vi Utrikesdepartementets reseinformation.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten: 

Vad gäller riskbedömning och allmänna råd är rekommendationen för samtliga att följa Folkhälsomyndighetens statusuppdateringar om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

På myndighetens webbplats finns riskbedömning av smitta och allmänna riktlinjer för att förhindra smittspridning.

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

1177 Vårdguiden har också uppdaterad information om coronaviruset och covid-19.

Rekommenderade länkar:

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Utrikesdepartementets rekommendation (UD): https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

Vårdguiden 1177.se: https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

World Health Organization (WHO)https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Krisinformation från svenska myndigheter: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Du hittar oss även här!