Nätverksträff Jämställdhetskartläggning

Nu bjuder vi in till nätverksträff för att presentera en jämställdhetskartläggning av cheerleading.

Svensk idrott bedriver ett stort utvecklingsarbete sedan några år, ”Strategi 2025”, där målet är att till år 2025 bland annat vara en jämställd verksamhet, definierad som att ettdera könet är representerat med minst 40%.

Under hösten har Sara Wiggberg tagit fram en jämställdhetskartläggning av cheerleading på uppdrag av Svenska Cheerleadingförbundet. Under träffen kommer vi även i grupper diskutera utifrån det kartläggningen visar.

 

Träffen riktar sig till styrelseledamöter, organisationsledare, tränare och andra med intresse i frågan.

 

När? Tisdag den 8 februari kl. 17.30-19.00
Plats? Teams

Anmälan till träffen görs här.

Du hittar oss även här!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *