Nätverksträff Nationell Idrottsutbildning (NIU)

Under 2022 slog SCF upp portarna för Nationell Idrottsutbildning på Malmö Idrottsgymnasium och ambitionen är att kunna öppna upp dessa utbildningar på fler ställen runt om i vårt avlånga land. Därför välkomnar vi dig som är nyfiken att veta mer om detta till nätverksträff för NIU (cheerleading på gymnasiet) torsdagen den 4/5 kl 18.00-19.00.

Vem är träffen till för?
Träffen är till för både aktiva, tränare och styrelsemedlemmar! Vi kommer att informera kring vad NIU är samt vilka möjligheter som finns för både aktiva och tränare och vi kommer även prata om framtiden för NIU.

För att träffen ska bli så bra som möjligt så önskar jag att ni fyller i följande formulär med vilka förväntningar ni har på nätverksträffen och om ni har några speciella frågor. Formuläret hittar ni här: 
https://forms.office.com/e/Bg2dbrfrf3
OBS! Det är ej obligatoriskt, men om du vill att vi ska ta upp något speciellt så underlättar det om du fyller i enkäten.

Jag hoppas att detta är något som engagerar och att vi ses den 4/5 kl 18.00! 

Fyll i webbanmälan om du tänkt delta, länk här: https://educationwebregistration.idrottonline.se/…/1751739

Länk till mötet:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjA4OGFjZDYtNWY4MS00MWQwLThhY2QtODdkODIzMmE3N2Zh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%22adae7461-adc5-4ed6-8616-38c609b29c52%22%7d

Du hittar oss även här!