SCF söker projektledare för uppstart av juridisk nämnd.

SCF söker nu en projektledare för uppstartsarbetet med den juridiska nämnden.

För att den Juridiska Nämnden ska uppnå de krav som ställs på nämndens arbetssätt och beslutsfattande behöver SCF tillsätta en projektledare för uppstarten av nämnden. Personen ska hjälpa till att ta fram processer och rutiner för nämndens arbete samt även vara behjälplig i arbetet med uppdatering av tävlingsreglerna för att uppfylla RFs juridiska krav på dessa.

Exempel på arbetsuppgifter: 

– Utbildning/förstärka kompetens inom området Idrottsjuridik inom SCF
– Kontakt med SF, RF, RIN m.fl.
– Ta fram ärendehanteringsprocess inklusive mallar
– Ansvar för Juridiska nämndens mail under uppstartsprocessen
– Information till medlemsföreningar och till hemsida
– Författar beslut

Till detta projekt behöver vi en arvoderad projektledare. Du kommer attsamarbeta nära med SCFs juridiska nämnd, samt tävlingskommitté ochslutrapportera till generalsekreterare. Projektet löper mellan 15 september och31 december och är på 15 procent.

På grund av rollens utformning krävs det att du är relativt självgående. Erfarenhetinom är juridik är ett krav. Det är även meriterande om du har erfarenhet avSCFs verksamhet. Du är noggrann och strukturerad och har en god förmåga attformulera dig i tal och text.

Vi kommer intervjua löpande och kommer tillsätta tjänsten då vi har enlämplig kandidat.


Tveka inte att höra av dig om du har frågor! Ansökan skickas till rekrytering@cheerleading.se senast 15 september 2020.

Du hittar oss även här!