Vi inför lättnader i vårt coronaprotokoll


Lättnaderna innebär att även pyramider medges för de som är födda 2002 och senare, samt att äldre utövare medges att bygga i mindre grupper. Pandemiläget ser dock olika ut runt om i landet, varför vi påminner alla föreningar om att se över sina rutiner och göra en egen riskbedömning.

Nu, när vi inför lättnader, innebär det att även pyramider medges för de som är födda 2002 och senare, samt att äldre utövare medges att bygga i mindre grupper.

 

Vi rekommenderar att ni håller samman pyramiderna i relativt fasta grupper för att kunna smittspåra enklare vid behov. Rekommendationen om tidsbegränsning vid bygg gäller fortsatt. För att ha fortsatt kontroll bör ni utöka verksamheten gradvis.

 

Liksom tidigare måste varje förening genomföra en egen riskanalys, och hålla noggrann koll på vad som gäller lokalt och regionalt på de orter och för den anläggning där ni håller till.

 

Samtliga föreningar behöver se över och säkerställa att ni har de rutiner och riktlinjer som finns tydligt dokumenterade i vårt coronaprotokoll nu när en förändring i verksamheten sker.

 

Dessutom förväntas att ni alla håller er nogsamt informerade om de rekommendationer och riktlinjer som gäller och som lämnas av såväl ansvariga myndigheter, som det lokala och regionala smittskyddet.

 

Här hittar ni sammanfattningen på vår sida om coronaviruset.

 

SCF bjuder även in till en digital träff kring de nya lättnaderna.

 

När: 30/4 kl 16.00-17.00

Plats: Teams

Ni anmäler er via följande länk.

 

Vid frågor maila scf@cheerleading.se


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.