Vi söker dig som brinner för landslagsverksamhet i c

Vi söker dig som brinner för landslagsverksamhet i cheerleading och som skulle vilja bidra med tid och energi till vårt landslagsutskott (LU). Vi söker både ordförande och medlemmar till utskottet. LU ska stimulera tävlingsverksamhet internationellt genom landslagsverksamhet, skapa förebilder för andra cheerleaders och sprida kunskap i god träning inför tävling. 
LU ska primärt arbeta långsiktigt och inte med ett specifikt landslag. Årligen tillsätts en projektgrupp (landslagsorganisation) som arbetar med landslaget just det året. Landslagsorganisationen ansvarar då för den faktiska ekonomin, schema, media mm. Gruppen ansvarar också för administrativ planering samt beställning av landslagets resor, kost och logi till nationella, internationella tävlingar, landskamper samt VM. 
Exempel på fler av LU:s ansvarsområden:  
 • Ta fram budget, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan inför SCFs årsmöte (i samråd med Förbundskapten) 
 • Se till att en projektgrupp tillsätts för landslagen årligen 
 • Informera FS, TK och IU om progress och plan 
 • Koordinera förbättringar inför kommande år, ta in undersökningar, rapporter, analysera mm 
 • Sätta struktur för extern kommunikation till media mm. 
 • Skapa tydlig struktur och regler, förväntningar för landslagen före, under och efter VM. LU ansvarar för att dessa riktlinjer och krav kommer utövarna och klubbledare tillhanda via förbundets hemsida. 
 • Sprida antidopinginformation till de som ingår i landslaget samt deras entourage (=familj, hemmatränare, och andra som kan påverka dem) 
 • Arbeta med att föreningar ska stödja landslagssatsande medlemmar 
 • Sätta mål för prestation. 
 • Ansvarar för kontinuerlig kontroll av verksamhetens följsamhet mot budget 
 • Ansvarar för att LU och utövare strävar åt samma håll. Verksamheten skall följa en röd tråd för vilken LU har ett övergripande ansvar. 
Vid frågor eller intresseanmälningar tveka inte att höra av dig till lu@cheerleading.se 
Vi kommer intervjua löpande och kommer tillsätta tjänsten då vi har en lämplig kandidat.
LU ska primärt arbeta långsiktigt och inte med ett specifikt landslag. Årligen tillsätts en projektgrupp (landslagsorganisation) som arbetar med landslaget just det året. Landslagsorganisationen ansvarar då för den faktiska ekonomin, schema, media mm. Gruppen ansvarar också för administrativ planering samt beställning av landslagets resor, kost och logi till nationella, internationella tävlingar, landskamper samt VM. 
Exempel på fler av LU:s ansvarsområden:  
 • Ta fram budget, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan inför SCFs årsmöte (i samråd med Förbundskapten) 
 • Se till att en projektgrupp tillsätts för landslagen årligen 
 • Informera FS, TK och IU om progress och plan 
 • Koordinera förbättringar inför kommande år, ta in undersökningar, rapporter, analysera mm 
 • Sätta struktur för extern kommunikation till media mm. 
 • Skapa tydlig struktur och regler, förväntningar för landslagen före, under och efter VM. LU ansvarar för att dessa riktlinjer och krav kommer utövarna och klubbledare tillhanda via förbundets hemsida. 
 • Sprida antidopinginformation till de som ingår i landslaget samt deras entourage (=familj, hemmatränare, och andra som kan påverka dem) 
 • Arbeta med att föreningar ska stödja landslagssatsande medlemmar 
 • Sätta mål för prestation. 
 • Ansvarar för kontinuerlig kontroll av verksamhetens följsamhet mot budget 
 • Ansvarar för att LU och utövare strävar åt samma håll. Verksamheten skall följa en röd tråd för vilken LU har ett övergripande ansvar. 
Vid frågor eller intresseanmälningar tveka inte att höra av dig till lu@cheerleading.se 

Du hittar oss även här!