Home » För föreningar » Föreningsverksamhet » Inkluderande idrott

Inkluderande idrott

Idrottens värdegrund vilar på fyra fundament: glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Allas rätt att vara med innebär att idrotten skall vara till för alla oavsett förutsättningar och nivå.

Svenska Cheerleadingförbundet står bakom RF:s mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett bakgrund och vill skapa en bredd i vår idrott som gör det möjligt för alla att vara en del av sporten cheerleading.

En av de fördelar RF-medlemskapet för med sig är att kunna bredda vår idrott. SCF arbetar med inkluderande idrott inom tre olika områden paracheer, vuxencheer och cheerleading för äldre.

Vill du läsa mer om RF:s arbete med inkluderande idrott kan du läsa mer här.

Har du några frågor gällande inkluderande idrott, mejla scf@cheerleading.se.

Ni hittar oss även här!