Pompom+ fas 1

Effektmål 65+ från SCF:s förbundsutvecklingsplan

 • Förbund och föreningar erbjuder en attraktiv och relevant cheerleadingverksamhet som känns naturlig för 65+.
 • Allmänhetens bild av cheerleading är att det är en naturlig idrott för 65+

Syfte och mål

 • Erbjuda verksamhet för 65+ oavsett kön i er förening
 • Dokumenterat och synliggöra utvecklingen av målgruppen 65+ i er förening
 • Involvera målgruppen i planering och genomförande

Projektinfo

Projektet ska hjälpa föreningarna att ta fram och/eller utveckla en långsiktig och hållbar planering för 65+ verksamhet och delaktighet för målgruppen i föreningen. Föreningarna kommer uppmuntras att tänka utanför den vanliga normidrottaren för vår idrott och även se på möjlighet för social samvaro och aktiviteter för målgruppen 65+. Involvering och delaktighet i planering och genomförande av aktiva i målgruppen.

Vid avslutat projekt har föreningen skapat en aktivitets- och handlingsplan för målgruppen samt genomfört aktiviteter för och med målgruppen.

Pompom+ Fas 1

Paketerat projekt med följande insatser:

 • Deltagande på nätverksträffar
 • Framtagning/utveckling av långsiktig plan för 65+
 • Framtagning/utveckling av handlingsplan/aktivitetsplan som innehåller exempelvis rekryteringsplan samt samarbeten med relevanta organisationer.
 • Påbörja genomförande av handlingsplan/aktivitetsplan
 • Aktiviteter för 65+

Projektmedel kan användas till följande:

 • Utrustning/material
 • Kostnader kopplade till sociala aktiviteter
 • Ledararvode
 • Lokalhyra

Ansök
Ansökan görs i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel och öppnar 2024-08-01.

Start- och slutdatum
Projektet ska avse insatser framåt i tiden och satsningen ska genomföras inom projektperioden. Startdatum bör därmed vara tidigast 2024-08-08 och slutdatum senast 1 maj 2025.

Ansökningsperiod
Ansökningsperioden öppnar den 1 augusti och sista ansökningsdagen är den siste september 2024. Ansökningarna kommer behandlas löpande. Återrapportering ska se senast 1 juni 2025 Ansökan samt återrapport görs via IdrottOnline under fliken Idrottsmedel.

Krav för att beviljas stöd

 • Inskickad årsrapport för 2023
 • Att föreningens eventuella tidigare inskickade ansökningar är behandlade, återrapporterade och i aktuella ärenden återbetalda
 • Att föreningen bedriver eller har för avsikt att starta verksamhet för 65+ i cheerleading. 
 • Att föreningen är medlem i förbundet

Ni hittar oss även här!