Pompom+ fas 2

Effektmål 65+ från SCF:s förbundsutvecklingsplan

 • Förbund och föreningar erbjuder en attraktiv och relevant cheerleadingverksamhet som känns naturlig för 65+.
 • Allmänhetens bild av cheerleading är att det är en naturlig idrott för 65+

Syfte och mål

 • Erbjuda verksamhet för 65+ oavsett kön i er förening
 • Dokumenterat och synliggöra utvecklingen av målgruppen 65+ i er förening
 • Involvera målgruppen i planering och genomförande

Projektinformation

Projektet ska hjälpa föreningarna att ta fram och/eller utveckla en långsiktig och hållbar planering för 65+ verksamhet och delaktighet för målgruppen i föreningen. Föreningarna kommer uppmuntras att tänka utanför den vanliga normidrottaren för vår idrott och även se på möjlighet för social samvaro och aktiviteter för målgruppen 65+. Involvering och delaktighet i planering och genomförande av aktiva i målgruppen.

Vid avslutat projekt ska föreningens aktivitets- och handlingsplan för målgruppen vara genomförd.

Paketerat projekt med följande insatser:

 • Deltagande på nätverksträffar
 • Genomförande av handlingsplan/aktivitetsplan

Projektmedel kan användas till följande:

 • Utrustning/material för genomförande av handlingsplan/aktivitetsplan
 • Kostnader kopplade till sociala aktiviteter
 • Ledararvode

Krav för att beviljas stöd

 • Inskickad årsrapport för 2023
 • Att föreningens eventuella tidigare inskickade ansökningar är behandlade, återrapporterade och i aktuella ärenden återbetalda
 • Att föreningen bedriver eller har för avsikt att starta verksamhet för 65+ i cheerleading. 
 • Att föreningen är medlem i förbundet

Mer information kommer sommaren 2025

Ni hittar oss även här!