Home » Förbundet » Projekt » Att brygga gapet – nya former för demokrati och delaktighet

Att brygga gapet – nya former för demokrati och delaktighet

Den SF-insats som genomfördes under 2020–2021 visade på ett gap mellan starka ledare och föreningars styrelse inom cheerleading, där formellt mandat inte matchar de beslut och det ansvar som ligger en nivå längre ner i föreningar. Projektet syftar att brygga gapet mellan aktiva utövare/ledare och föreningsstyrelser. Det ska mynna ut i att fler ungdomar med bakgrund inom vår idrott känner att steget till roller som förtroendevald känns intressant, spännande och blir en naturlig väg inom idrotten, samt att det är efterfrågat och naturligt för föreningar att låta dessa ungdomar ta en plats i styrelserummet. Det mål som projektet har är att utbilda och utveckla unga ledare för att ta plats i styrelserummet genom ett karriärsprogram, att utbilda och utveckla föreningar inom föreningskunskap och demokrati för att ge plats till fler ledare i styrelserummet samt att skapa ett koncept som är generaliserbart och kan upprepas efter att projektet övergått i linjeverksamhet. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2023.

Ni hittar oss även här!