Home » Förbundet » Projekt » Marknadsföring sociala medier

Marknadsföring sociala medier

Syftet med projektet var att bygga Svenska Cheerleadingförbundets närvaro i sociala medier. SCF:s kanaler ska användas för information om idrotten samt synliggöra sponsorer.

Stort fokus har lagts på kanalen Instagram för att bättre nå ut till utövare i cheerleading och skapa mer engagemang och förståelse för Svenska Cheerleadingförbundet (SCF) arbete. Under året har det gjorts uppdateringar om förbundets alla verksamheter och allt som arrangerats i SCF:s regi. Det har även genomförts återkommande aktiviteter såsom quiz för att interagera mer med våra följare.

Detta har varit ett lyckat projekt som vi fortsätter med till nästa höst. Vi kommer även att fokusera och utveckla andra sociala kanaler såsom Tiktok och LinkedIn.

Ni hittar oss även här!