Home » För föreningar » Sök idrottsmedel » Projektstöd IF » Inkludera killar fas 1 omgång 2

Inkludera killar fas 1 omgång 2

Status ansökan

Ansökan öppnar 11 september.

Syfte

Stödets syfte är att ge förutsättning till förening att aktivt arbeta med att inkludera killar inom vår idrott. 

Målgrupp

Målgruppen för satsningen ska vara barn och ungdomar 7-25 år, men andra målgrupper deltar i satsningen, dvs både aktivitetsledare, organisationsledare och eventuell övrig målgrupp.

Bidrag kan sökas 

Stöd går till genomförandet av projektet genom följande aktiviteter: Genomföra en kartläggning, utbildning för styrelse, samt ta fram en handlingsplan för vidare arbete.

Generell tidsplan

HT 2023:
Kartläggning/nulägesanalys
Utbildning styrelse
Framtagning av handlingsplan

Belopp

Förening kan ansöka om 10 000 kr för att genomföra projektet. 

Start- samt slutdatum

Projektet ska avse insatser framåt i tiden och satsningen ska genomföras inom projektperioden. Startdatum bör därmed vara en vecka efter inskickad ansökan och slutdatum senast den 31 december 2023. OBS! detta innebär att alla projektets aktiviteter måste genomföras under HT 23.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden öppnar måndag den 11 september och sista ansökningsdag är onsdag den 22 oktober. Ansökningarna behandlas löpande. Forumlär för återrapportering är tillgängligt i IdrottOnline efter godkänd ansökan. Återrapportering ska ske efter avslutat projekt, men som senast den 30 januari 2024.

Ansökan samt återrapport görs via IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. För instruktioner kring hur man ansöker vänligen se manualen som är länkad på följande sida.

Krav

  • Inskickad årsrapport för år 2022.
  • Att föreningens eventuella tidigare inskickade ansökningar är behandlade, återrapporterade och i aktuella ärenden återbetalda. 
  • Att föreningen bedriver eller har för avsikt att starta barn- och ungdomsverksamhet i cheerleading.
  • Att föreningen är medlem i förbundet.​

Ni hittar oss även här!