Inkludera killar

Status ansökan

Ansökan är stängd.

Syfte

Stödets syfte är att ge förutsättning till förening att aktivt arbeta med att inkludera killar inom vår idrott. 

Målgrupp

Målgruppen för satsningen ska vara barn och ungdomar 7-25 år, men andra målgrupper deltar i satsningen, dvs både aktivitetsledare, organisationsledare och eventuell övrig målgrupp.

Bidrag kan sökas 

Stöd går till genomförandet av projektet genom följande aktiviteter: Delta på 3 digitala nätverksträffar, genomföra en kartläggning, utbildning för styrelse och ledare, ta fram en handlingsplan för vidare arbete.

Generell tidsplan

När: Aktivitet:
Hösten 2022Uppstartsnätverksträff 2022-09-27
 Utbilda styrelse
 Kartläggning
Våren 2023Nätverksträffar 2023-01-16
 Framtagande av handlingsplan och målsättning
 Utbilda ledare
Avslutande närverksträff 3 maj/juni 2023

OBS! Samtliga föreningar som beviljas stödet kommer få mer information på mejl i början av hösten, bland annat med datum och tid för samtliga nätverksträffar, samt med förslag på mallar för kartläggning och handlingsplan likväl som förslag på utbildning. Nätverksträffarna kommer vara digitala på kvällstid och vi kommer hålla oss till max 2 h per träff. 

Belopp

Förening kan ansöka om 10 000 kr för att genomföra projektet. 

Start- samt slutdatum

Projektet ska avse insatser framåt i tiden och satsningen ska genomföras inom projektperioden. Startdatum bör därmed vara 1 augusti 2022 och slutdatum senast den 30 juni 2023.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden öppnar måndag den 13 juni och sista ansökningsdag är onsdag den 31 augusti. Ansökningarna behandlas löpande. Forumlär för återrapportering är tillgängligt i IdrottOnline efter godkänd ansökan. Återrapportering ska ske efter avslutat projekt, men som senast den 1 juli 2023.

Ansökan samt återrapport görs via Idrottonline under fliken Idrottsmedel. För instruktioner kring hur man ansöker vänligen se manualen som är länkad på följande sida.

Krav

  • Inskickad årsrapport för år 2021.
  • Att föreningens eventuella tidigare inskickade ansökningar är behandlade, återrapporterade och i aktuella ärenden återbetalda. 
  • Att föreningen bedriver eller har för avsikt att starta barn- och ungdomsverksamhet i cheerleading.
  • Att föreningen är medlem i förbundet.​

Övrigt

Under 2023 kommer föreningar som genomfört projektet ha möjlighet att söka stöd för vidare arbete med fokus på rekryteringsinsatser. 

Ni hittar oss även här!