Kallelse till årsmöte 2022


Svenska Cheerleadingförbundet kallar till årsmöte lördagen den 26 februari 2022. 

Mötet kommer genomföras digitalt som förra året och vi ser över möjligheten att vara med fysiskt på plats. Mer information kommer skickas ut i början av 2022. 

Som medlemsorganisation är man berättigade till ett röstberättigat ombud som för er talan på årsmötet. Självklart får fler från er förening delta om ni önskar, men enbart ett ombud äger rösträtt. Information om anmälan m.m. kommer skickas ut till alla våra medlemsföreningar.

 

Det är snart slut på 2021 och det innebär också att det är hög tid att fundera på om ni har några förslag till ärenden, motioner, till vårt kommande årsmöte. Enligt SCFs stadgar ska förslag till ärenden vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 2 månader innan årsmötet genomförs. 

Har ni några förslag till ärenden att behandla vid det kommande årsmötet, ska dessa skickas till scf@cheerleading.se senast den 26 december . Märk mejlet ”motion till årsmötet”.

Boka in lördagen den 26 februari i era kalendrar och håll utkik efter kallelse och information som kommer skickas ut via mejl.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.