Författare: Mina Perisa

  • Enkät uppförandekod för ledare

    Enkät uppförandekod för ledare

    Under 2023 har SCF:s kansli arbetat med framtagning av en uppförandekod riktad till främst ledare. Uppförandekoden bör även ses som vägledande för övriga förtroendevalda, såväl som alla som medverkar i, eller i samband med någon form av cheerleadingverksamhet. Uppförandekoden lyfter riktlinjer om hur vi uppför oss inom vår idrott samt tydliggör beteenden som inte är acceptabla inom…

  • Resebidrag Cheerforum

    Resebidrag Cheerforum

    Idag öppnar ansökan till resebidrag Cheerforum. Stödets syfte är att ge förutsättning till föreningar som har lång resväg till Cheerforum och med det höga kostnader. Sista ansökningsdag är söndag den 23 juli 2023. Besked på ansökningarna ges under sista veckan i juli 2023. Ansökan skickas in via IdrottOnline. Mer information om stödet hittar du på…