Kallelse Extra årsmöte

Härmed kallar vi er som medlemmar i Svenska Cheerleadingförbundet till ett extraårsmöte.

Detextra årsmötet kommer äga rum den 25 november kl 20.oo via telefonkonferensGotoMeeting.

Detärende som skall behandlas är Stadgeändring.

Varjemedlemsförening har rätt till ett ombud. Detta ombud föranmäler ni till oss vialänk.

Anmälombud här!

Handlingarför mötet skickas till alla anmälda ombud en vecka innan mötet.
Vid extra årsmötefår endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

Kallelsen som PDF

Du hittar oss även här!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *